خدمات دندانپزشکی

تأسیس و راه اندازی کلینیک و درمانگاه دندانپزشکی

۵
(۴)

تاسیس کلینیک دندانپزشکی یکی از اهدافی است که اغلب فارغ‌التحصیلان این رشته در پی آن هستند. در این مراکز درمانی انواع خدمات دهان و دندان در اختیار مراجعه‌کنندگان به صورت خدمات عمومی یا تخصصی قرار می‌گیرد. بدین منظور لازم است تا ضمن آشنایی با شرایط راه اندازی کلینیک دندانپزشکی همچنین اطلاعات مناسبی را در خصوص سایر مراحلی که در این زمینه باید طی کنند کسب نمایند. اصولا تاسیس درمانگاه دندانپزشکی باید مبتنی بر ارائه مستندات و مدارک لازم از جانب پزشک مربوطه باشد. به‌عبارت دیگر صرفا داشتن گواهی دندانپزشکی در این حوزه کفایت نمی‌کند بلکه لازم است تا متقاضی راه اندازی درمانگاه دندانپزشکی خصوصی و عمومی مراحل زیر را سپری نماید تا  در نهایت بتواند حائز شرایط تاسیس کلینیک دندانپزشکی شناخته شود. این موارد عبارتند از:

اخذ مجوز و موافقت اصولی برای کلینیک دندانپزشکی

تاسیس کلینیک دندانپزشکی به‌طور کلی در گام نخست نیازمند مجوز و پروانه تاسیس از وزارت بهداشت و درمان است. بنابراین غیر از ارائه مدارک فارغ التحصیلی در این حوزه همچنین لازم است تا در این زمینه از مراجع ذیصلاح و ناظر بر فعالیت این نوع مراکز درمانی مجوز فعالیت صادر شده که می‌تواند نشانه‌ای برای به رسمیت شناختن فعالیت کلینیک مذکور برشمرده شود. در کنار این موارد که به منظور راه اندازی درمانگاه دندانپزشکی خصوصی و عمومی ضرورت دارد شرایطی از قبیل ارائه مدارک عدم سوء پیشینه و عدم منع فعالیت قانونی نیز نیز لازم است.

ضوابط و شرایط تاسیس کلینیک دندانپزشکی

تهیه نقشه های اجرایی و اخذ تاییدیه از دانشگاه های مربوطه

دورنما و اهداف کلی که یک کلینیک بر اساس آن به ارائه خدمات درمانی در یک حوزه مشخص می‌پردازد از یک سو و همچنین برنامه هایی که قرار است بدین منظور قابلیت اجرایی داشته باشند باید توسط  متقاضیان تاسیس کلینیک دندانپزشکی ارائه شوند. بدین معنی که غیر از مجوزهای فعالیت و پروانه تاسیس لازم است تا نقشه راه شما هدف گذاری شده و به صورت مدون در اختیار مراجع قرار گیرد. ارائه این برنامه ها مستلزم موافقت کتبی و تاییدیه معتبر از جانب دانشگاه های مربوط به این حوزه می‌باشد. شما در هر مرحله به منظور تاسیس درمانگاه دندانپزشکی می‌توانید از مشاوره تاسیس کلینیک دندانپزشکی استفاده کنید و در این زمینه گام های سنجیده‌ای بردارید.

اخذ تسهیلات اعتباری از بانک های معتبر در صورت نیاز

برای تاسیس کلینیک دندانپزشکی لازم است تا پزشکان متخصص در این زمینه همچنین از تجهیزات و ساختمان مناسب نیز برخوردار باشند. بدین منظور بهره‌مندی از تسهیلات و اعتبارات مورد‌نیاز برای شروع به کار و راه اندازی کلینیک دندانپزشکی می‌تواند به یاری پزشکان بشتابد که به تازگی در این زمینه شروع به فعالیت نموده‌اند. بانک ها نیز بدین منظور طرح های اعتباری متفاوتی دارند و از خدمات پزشکی در این زمینه با اعطای تسهیلات مناسب حمایت می‌کنند. البته این کار مستلزم دارا بودن مدارک معتبر و ارائه مجوزهای لازم می‌باشد. این تسهیلات به خصوص برای راه‌اندازی درمانگاه دندانپزشکی خصوصی ضروری به نظر می‌‌رسد.

از مجوز، سرمایه تا تجهیزات مورد نیاز

مکان یابی مکان مورد نظر بر اساس دستورالعمل های وزارت بهداشت و درمان

غیر از مواردی که در زمینه تاسیس کلینیک دندانپزشکی ضروری می‌باشد برخی موارد دیگر نیز وجود دارند که به امکانات و فضای کلینیک  و همچنین نیروی انسانی مورد نیاز به منظور فعالیت در کلینیک  مربوط می‌باشد. روند راه اندازی کلینیک دندانپزشکی به تنهایی در یک یا چند مورد خلاصه نمی‌شود و لازم است تا فضا و امکانات مورد نیاز برای تاسیس درمانگاه دندانپزشکی نیز سنجیده شود. مرکزیت داشتن و دسترسی سریع بیماران و همچنین فضای مناسب-۱۵۰ حداقل متر زیربنا-  به منظور ایجاد واحدهای مختلف دندانپزشکی از جمله مواردی است که در مکان‌یابی و تاسیس کلینیک دندانپزشکی باید مورد توجه قرار گیرد. فضای مجزا غالبا ۱۰ متر برای هر واحد ارائه دهنده خدمات تخصصی در این زمینه در نظر گرفته می‌شود. هر واحد باید به طور مستقل و با فاصله مناسب از هم  قرار گیرد. قبل از تاسیس و احداث ساختمان کلینیک که غالبا به صورت دو طبقه و بیشتر می‌باشد در صورتی که در زمینه تاسیس کلینیک دندانپزشکی و راه‌اندازی آن تجربه کافی ندارید حتما از خدمات مشاوره تاسیس کلینیک دندانپزشکی در این زمینه استفاده کنید.

بازسازی مرکز دندانپزشکی بر اساس نقشه های تایید شده

در صورت تایید و احراز شرایط توسط مراجع ذیصلاح متقاضیان تاسیس کلینیک دندانپزشکی همچنین می‌توانند منطبق بر اصول طراحی و معماری و نقشه های مورد تایید وزارت بهداشت و درمان و مهندسین فنی در این حوزه نسبت به بازسازی مرکز دندانپزشکی مربوطه اقدام نمایند. نیاز به نوسازی یا تجدید بنای دندانپزشکی می‌تواند در بسیاری موارد از تحمیل هزینه های اضافی برای تاسیس درمانگاه دندانپزشکی جلوگیری کند. البته همانطور که اشاره کردیم این امر مستلزم تایید نقشه‌های بازسازی از جانب وزارت متبوع و رعایت آن می‌باشد.

هزینه تاسیس کلینیک دندانپزشکی

هزینه تاسیس کلینیک دندانپزشکی غالبا مشتمل بر موارد زیر است:

تهیه و ارائه لیست تجهیزات مورد نیاز مرکز

که غالبا مشتمل بر موارد زیر است:

  1. خرید دستگاه اتوکلاو با ظرفیت ۱۷ لیتر در قبال هر ۵ دستگاه یونیت مستقل دندانپزشکی
  2. دست کم ۵ دستگاه صندلی مخصوص دندانپزشکی و سایر تجهیزات مرتبط
  3. خرید یک دستگاه رادیوگرافی (پری اپیکال)

هر نوع تجهیزات و داروهای مربوط به اورژانس و تجهیزات و متعلقات آن

هزینه های مورد نیاز برای تاسیس کلینیک تخصصی دندانپزشکی

استخدام کادر مورد نیاز مرکز

موسس کلینیک دندانپزشکی لازم است هر سال نسبت به تکمیل فرم ارزشیابی نیروی انسانی اقدام کند. لازم به ذکر است هر یک از دندانپزشکان شاغل در کلینیک باید از پروانه تاسیس مطب در شهر مورد نظر برخوردار باشند. استخدام نیروی مورد نیاز در موارد زیر صورت می‌گیرد:

۱- استخدام حداقل یک نفر به عنوان مسئول فنی که دارای وظایف و شرایط زیر است:

  1. مسئول فنی باید متخصص دندانپزشکی یا دندانپزشک عمومی باشد
  2. مسئولیت مرکز بر عهده مسئول فنی می‌باشد
  3. نظارت بر امور کلینیک و رعایت هر نوع تعرفه قانونی و تصویب شده بر عهده مسئول فنی است.
  4. دارای پروانه فعالیت بوده و این مسئولیت فاقد انتقال به غیر است.
  5. مسئول فنی باید دارای جانشین با تفویض اختیارات به وی باشد.

۲- استخدام حداقل یک نفر به عنوان تکنسین رادیولوژی در کلینیک دندانپزشکی

۳- استخدام حداقل یک نفر پرستار دندانپزشکی

این موارد می‌تواند از جمله موارد ضروری برای استخدام کادر مورد نیاز همزمان با تاسیس کلینیک دندانپزشکی باشد. تعداد یونیت های موجود در افزایش جذب و استخدام دندانپزشکان در بدو تاسیس و راه اندازی کلینیک دندانپزشکی ضروری به نظر می‌رسد.

تهیه طرح های توجیهی و تعیین میزان سرمایه گذاری

به منظور جذب سرمایه‌‌گذاری و بهره‌مندی از تسهیلات برای راه اندازی درمانگاه دندانپزشکی تخصصی طرح های توجیهی توسط کارشناسان معتبر ارائه و میزان سرمایه‌گذاری در این حوزه نیز تعیین خواهد شد. این طرح ها مشتمل بر ارائه مستندات و توجيهات اعم از شرایط عمومی و تخصصی، ساختمان بر اساس مواردی که در مطالب فوق به آن اشاره شد انواع تجهیزات و ماشین آلات مربوطه و همچنین خدمات پس از ارائه این طرح ها تهیه‌و‌تدوین خواهند شد. در صورتی که هنوز در این زمینه اطلاعات مناسبی ندارید  برای دسترسی به طرح های جامع در این حوزه می‌توانید از خدمات مشاوره در مورد آیین نامه تاسیس کلینیک دندانپزشکی استفاده کنید.

سهام بندی و قیمت گذاری سهام کلینیک دندانپزشکی

در مواردی سهام یک کلینیک به تعداد مشخص قابلیت واگذاری داشته و از همین رو این سهام در قالب واگذاری یونیت ها و واحدهای مستقل دندانپزشکی توسط روزنامه رسمی ثبت و اطلاع رسانی می‌شود. متقاضیان ضمن دسترسی به اطلاعات تکمیلی در این زمینه و قیمت گذاری سهام مربوط به کلینیک های دندانپزشکی همچنین می‌توانند از تجارب کارشناسان و مشاوران مربوطه استفاده کنند.

خلاصه: با در نظر گرفتن مواردی که در این مطلب به آن اشاره شد خواننده باید بتواند پس از پایان این مطلب در خصوص مراحل صدور پروانه کلینیک دندانپزشکی، مشاوره در مورد آیین نامه تاسیس کلینیک دندانپزشکی و وظایف هر یک از متخصصین در حوزه دندانپزشکی از قبیل وظایف مسئول فنی کلینیک دندانپزشکی اطلاعات جامعی دریافت نمایند.

این مطلب چقدر مفید بود؟

برای رتبه بندی روی یک ستاره کلیک کنید!

میانگین امتیاز ۵ / ۵. شمارش آرا: ۴

تاکنون رای نداده است! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهد.

نمایش بیشتر

doctor.rahnama

یک تیم متخصص ارائه دهنده اطلاعات تخصصی در حوزه پزشکی و سلامت!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا